Gọi : 0981 50 10 11
Thương hiệu
 • Máy quét mã vạch SC-7150 km Shangchen 2.880.000 đ
  Máy quét mã vạch SC-7150
  Máy quét mã vạch SC-7150 2.880.000 - áy quét mã vạch SC-7150
  - Công nghệ: Ominidirectional Laser
  - Kiểu đọc: 24 tia
  - Tốc độ quét: 2000 lần quét/ iây
  - Khả năng giải mã: Tất cả các mã 1D và GS1 Databar
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  Xem chi tiết
 • Máy quét mã vạch SC-7110 km Shangchen 2.740.000 đ
  Máy quét mã vạch SC-7110
  Máy quét mã vạch SC-7110 2.740.000 - Máy quét mã vạch SC-7110
  - Cảm biến hình ảnh: 752×480 pixel
  - Khả năng giải mã: Tất cả các mã 1D & mã QR, Ma trận dữ liệu, PDF417
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  Xem chi tiết
 • Máy quét mã vạch SC-9180 km Shangchen 4.170.000 đ
  Máy quét mã vạch SC-9180
  Máy quét mã vạch SC-9180 4.170.000 - Máy quét mã vạch SC-9180
  - Công nghệ: Laser Ominidirectional
  - Kiểu đọc: 24 tia
  - Tốc độ quét: 2400 lần quét / giây ± 5%
  - Chế độ quét: Tự động quét
  - Khả năng giải mã: Tất cả các mã 1D của standard, bao gồm cả GS1 Databar
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  Xem chi tiết
 • Máy quét mã vạch SC-7160A km Shangchen 2.410.000 đ
  Máy quét mã vạch SC-7160A
  Máy quét mã vạch SC-7160A 2.410.000 - Máy quét mã vạch SC-7160A
  - Công nghệ: Ominidirectional Laser
  - Kiểu đọc: Tất cả các hướng, 24 tia
  - Tốc độ quét: 2000 scans/giây
  - Chế độ quét: Tự động
  - Khả năng giải mã: Tất cả các mã 1D codes, GS1 Databar
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  Xem chi tiết
 • Máy quét mã vạch SC-7130-1D km Shangchen 2.880.000 đ
  Máy quét mã vạch SC-7130-1D
  Máy quét mã vạch SC-7130-1D 2.880.000 - Máy quét mã vạch SC-7130
  - Công nghệ: Laser Ominidirectional
  - Kiểu đọc: 24 tia
  - Tốc độ quét: 2000 lần quét/giây
  - Khả năng giải mã: Tất cả các mã 1D của standard, bao gồm cả GS1 Databar
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  Xem chi tiết
 • Máy quét mã vạch SC-9180-2D km Shangchen 4.740.000 đ
  Máy quét mã vạch SC-9180-2D
  Máy quét mã vạch SC-9180-2D 4.740.000 - Máy quét mã vạch SC-9180-2D
  - Công nghệ: Chụp ảnh CMOS
  - Cảm biến hình ảnh: 752×480 pixel
  - Cảm biến hình ảnh: 752×480 pixel
  - Thông báo: Âm thanh, đèn báo (3 màu)
  - Khả năng giải mã: Tất cả các mã 1D & mã QR, Ma trận dữ liệu, PDF417
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  Xem chi tiết
 • Máy quét mã vạch SC-7130-2D km Shangchen 2.880.000 đ
  Máy quét mã vạch SC-7130-2D
  Máy quét mã vạch SC-7130-2D 2.880.000 - Máy quét mã vạch SC-7130-2D
  - Công nghệ: Chụp ảnh CMOS
  - Kiểu đọc: 24 tia
  - Cảm biến hình ảnh: 752×480 pixel
  - Khả năng giải mã: Tất cả các mã 1D & mã QR, Ma trận dữ liệu, PDF417
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  Xem chi tiết
 • Module quét mã vạch SC-B003-1D km Shangchen 1.100.000 đ
  Module quét mã vạch SC-B003-1D
  Module quét mã vạch SC-B003-1D 1.100.000 - Máy quét mã vạch SC-B003-2D
  - Công nghệ: Laser
  - CPU: 32 bit
  - Tốc độ quét: 200 lần quét/giây
  - Khả năng giải mã: 2D: PDF417, Mã QR (Model 1/2, Micro) Matrix Ma trận dữ liệu (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140) 1D: Code128 EAN-13 EAN-8, Mã 39 UPC-A UPC-E Codabar ,Xen kẽ 2 trên 5,ISBN / ISSN , Mã 93, UCC / EAN-128 GS1 Databar
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  Xem chi tiết
 • Máy quét mã vạch SC-B003-2D km Shangchen 2.880.000 đ
  Máy quét mã vạch SC-B003-2D
  Máy quét mã vạch SC-B003-2D 2.880.000 - Máy quét mã vạch SC-B003-2D
  - Công nghệ: Laser
  - Kiểu đọc: 24 tia
  - Tốc độ quét: 2000 lần quét/giây
  - Cảm biến hình ảnh: 752×480 pixel
  - Khả năng giải mã: Tất cả các mã 1D của standard, bao gồm cả GS1 Databar
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  Xem chi tiết
 • Máy quét mã vạch SC-870W km Shangchen 1.490.000 đ
  Máy quét mã vạch SC-870W
  Máy quét mã vạch SC-870W 1.490.000 - Máy quét mã vạch SC-870W
  - Công nghệ: Laserbr> - Tần số: Băng tần ISM 433 MHz
  - Phạm vi truyền: Lên đến 200 mét (điều kiện lý tưởng không có vật cản)
  - CBộ nhớ: 4M byte (lưu hơn 2.000 lần quét)
  - Khả năng giải mã: Tất cả các mã 1D của standard, bao gồm cả GS1 Databar
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  Xem chi tiết
 • Máy quét mã vạch không dây SC-830G-1D 1.250.000 - Máy quét mã vạch không dây SC-830G-1D
  - Công nghệ: Laser
  - Tần số: Băng tần ISM 2,4 GHz
  - Phạm vi truyền: Lên đến 200 mét (điều kiện lý tưởng không có vật cản)
  - Bộ nhớ: 4M byte (lưu hơn 2.000 lần quét)
  - Khả năng giải mã: Tất cả các mã 1D của standard, bao gồm cả GS1 Databar
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  Xem chi tiết
 • Máy đọc mã vạch Không dây 1D SC-830W 1.300.000 - Máy quét mã vạch SC-830W
  - Công nghệ: Chụp ảnh CMOS
  - Tần số: Băng tần ISM 433 MHz
  - Phạm vi truyền: Lên đến 300 mét (điều kiện lý tưởng không có vật cản)
  - Cảm biến hình ảnh: 752×480 pixel
  - Khả năng giải mã: Tất cả các mã 1D & mã QR, Ma trận dữ liệu, PDF417
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  Xem chi tiết
 • Máy quét mã vạch SC-880G-2D km Shangchen 2.980.000 đ
  Máy quét mã vạch SC-880G-2D
  Máy quét mã vạch SC-880G-2D 2.980.000 - Máy quét mã vạch SC-880G-2D
  - Công nghệ: Chụp ảnh CMOS
  - Tần số: Băng tần ISM 2,4 GHz
  - Phạm vi truyền: Lên đến 200 mét (điều kiện lý tưởng không có vật cản)
  - Bộ nhớ: 4M byte
  - Khả năng giải mã: Tất cả các mã 1D & mã QR, Ma trận dữ liệu, PDF417
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  Xem chi tiết
 • Máy quét mã vạch SC-880W-2D km Shangchen 3.200.000 đ
  Máy quét mã vạch SC-880W-2D
  Máy quét mã vạch SC-880W-2D 3.200.000 - Máy quét mã vạch SC-880W-2D
  - Công nghệ: Chụp ảnh CMOS
  - Tần số: Băng tần ISM 433 MHz
  - Phạm vi truyền: Lên đến 300 mét (điều kiện lý tưởng không có vật cản)
  - Cảm biến hình ảnh: 752×480 pixel
  - Khả năng giải mã: Tất cả các mã 1D & mã QR, Ma trận dữ liệu, PDF417
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  Xem chi tiết
 • Máy quét mã vạch SC-2018 km Shangchen 2.590.000 đ
  Máy quét mã vạch SC-2018
  Máy quét mã vạch SC-2018 2.590.000 - Máy quét mã vạch SC-2018
  - Cảm biến hình ảnh: 752×480 pixel
  - Công nghệ: Chụp ảnh CMOS
  - Khả năng giải mã: Tất cả các mã 1D & mã QR, Ma trận dữ liệu, PDF417
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  Xem chi tiết
 • Máy quét mã vạch SC-1202-2D km Shangchen 1.350.000 đ
  Máy quét mã vạch SC-1202-2D
  Máy quét mã vạch SC-1202-2D 1.350.000 - Máy quét mã vạch SC-1202-2D
  - Cảm biến: Nguồn sáng LED trắng
  - Công nghệ: CMOS Image capture 640×480 pixels
  - Khả năng giải mã: Tất cả các mã 1D của standard, QR code, Data Matrix, PDF417 2D: PDF417 Matrix Ma trận dữ liệu ,QR ,Micro QR
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  Xem chi tiết
 • Máy quét mã vạch cầm tay SC-6900 1.100.000 - Máy quét mã vạch cầm tay SC-6900
  - Công nghệ: Linear image 32 bit
  - Tốc độ quét: 200 scans/giây
  - Giao diện: Bàn phím nêm / RS-232 / USB (HID hoặc Virtual comport)
  - Khả năng giải mã: Tất cả các mã 1D codes, GS1 Databar
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  Xem chi tiết
 • Máy quét mã vạch cầm tay SC-2013 950.000 - Máy quét mã vạch cầm tay SC-2013
  - Công nghệ: Linear image 32 bit
  - Tốc độ quét: 200 scans/giây
  - Giao diện: Bàn phím nêm / RS-232 / USB (HID hoặc Virtual comport)
  - Khả năng giải mã: Tất cả các mã 1D codes, GS1 Databar
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  Xem chi tiết
 • Máy quét mã vạch SC-760 km Shangchen 700.000 đ
  Máy quét mã vạch SC-760
  Máy quét mã vạch SC-760 700.000 - Sản phẩm Máy quét mã vạch SC-760
  - Công nghệ: Linear image 32 bit
  - Tốc độ quét: 200 lần quét / giây
  - Giao diện: Bàn phím nêm / RS-232 / USB (HID hoặc Virtual comport)
  - Khả năng giải mã: Tất cả các mã 1D của standard, bao gồm cả GS1 Databar
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  Xem chi tiết
 • Sản phẩm máy quét mã vạch SC-1202-32C 600.000 - Sản phẩm máy quét mã vạch SC-1202-32C
  - Công nghệ: Linear image 32 bit
  - Tốc độ quét: 200 lần quét / giây
  - Giao diện: Bàn phím nêm / RS-232 / USB (HID hoặc Virtual comport)
  - Khả năng giải mã: Tất cả các mã 1D của standard, bao gồm cả GS1 Databar
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  Xem chi tiết
 • Máy đọc mã vạch 1D, mã sản phẩm: SC-750-CCD 1.100.000 - Máy đọc mã vạch 1D, mã sản phẩm: SC-750-CCD
  - Công nghệ: Linear image 32 bit
  - Tốc độ quét: 500 lần quét/giây
  - Giao diện: Bàn phím nêm / RS-232 / USB (HID hoặc Virtual comport)
  - Khả năng giải mã: Tất cả các mã 1D của stansard, Quét màn hình hỗ trợ
  - Xuất xứ: Trung Quốc
  Xem chi tiết
 • Máy đọc mã vạch mini Zebex Z-5152SR 8.680.000 Máy đọc mã vạch mini Zebex Z-5152SR Giải mã các mã vạch 1D và 2D Sử dụng trong các cửa hàng, siêu thị, nhà sách, bệnh viện, kho bãi, cơ quan thuế..…Đặc biệt cho dây chuyền sản xuất công nghiệp. Công nghệ chụp hình ảnh công nghệ cao. Kết nối: RS232/USB/PS2 Màu sắc: Đen Xuất xứ : Taiwan- Bảo hành: 12 tháng chính hãng. Xem chi tiết
 • Máy đọc mã vạch mini Zebex Z-5130 2.300.000 Máy đọc mã vạch mini Zebex Z-5130 Giải mã các mã vạch 1D Sử dụng trong các cửa hàng, siêu thị, nhà sách, bệnh viện, kho bãi, cơ quan thuế..…Đặc biệt cho dây chuyền sản xuất công nghiệp. Công nghệ : CCD Số tia: 1 tia Tốc độ quét: 330 scan/s Kết nối: RS232 Màu sắc: Đen Xuất xứ : Taiwan Bảo hành: 12 tháng chính hãng. Xem chi tiết
 • Máy kiểm kho Cipherlab CPT-8000L 7.550.000 Máy kiểm kho Cipherlab CPT-8000L Giải mã mã vạch 1D Ứng dụng trong kiểm kê hàng hóa, công cụ dụng cụ, thiết bị…tại nhà sách, nhà hàng, khách sạn, resort, nhà kho, kho bãi, hải quan…. Công nghệ Laser Tốc độ đọc: 100 scan/s Màu sắc: Đen ( Option Trắng) Xuất xứ: Taiwan Bảo hành: 12 tháng Xem chi tiết
 • Máy kiểm kho Zebex Z-9001 zebex 7.150.000 đ
  Máy kiểm kho Zebex Z-9001
  Máy kiểm kho Zebex Z-9001 7.150.000 Máy kiểm kho Zebex Z-9001 Giải mã mã vạch 1D Ứng dụng trong kiểm kê hàng hóa, công cụ dụng cụ, thiết bị…tại nhà sách, nhà hàng, khách sạn, resort, nhà kho, kho bãi, hải quan…. Công nghệ : Laser Tốc độ đọc: 500 scan/s Màu sắc: Đen ( Option Trắng) Xuất xứ: Taiwan Bảo hành: 12 tháng Xem chi tiết
 • Máy kiểm kho Zebex Z-9000 zebex 6.900.000 đ
  Máy kiểm kho Zebex Z-9000
  Máy kiểm kho Zebex Z-9000 6.900.000 Máy kiểm kho Zebex Z-9000
  Giải mã mã vạch 1D
  Ứng dụng trong kiểm kê hàng hóa, công cụ dụng cụ, thiết bị…tại nhà sách, nhà hàng, khách sạn, resort, nhà kho, kho bãi, hải quan….
  Công nghệ CCD an toàn cho sức khỏe.
  Tốc độ đọc: 330 scan/s
  Màu sắc: Đen ( Option Trắng)
  Xuất xứ: Taiwan
  Bảo hành: 12 tháng
  Xem chi tiết
 • Máy đọc mã vạch mini Zebex Z-5130 2.300.000 Giải mã các mã vạch 1D
  Sử dụng trong các cửa hàng, siêu thị, nhà sách, bệnh viện, kho bãi, cơ quan thuế..…Đặc biệt cho dây chuyền sản xuất công nghiệp.
  Công nghệ : CCD
  Số tia: 1 tia
  Tốc độ quét: 330 scan/s
  Kết nối: RS232
  Màu sắc: Đen
  Xuất xứ : Taiwan
  Bảo hành: 12 tháng chính hãng.
  Xem chi tiết
 • Máy đọc mã vạch Zebex Z-6182 6.500.000 Máy đọc mã vạch Zebex Z-6182
  Hãng sản xuất: ZEBEX
  Công nghệ laser diode 650mm, 40 tia
  Tốc độ quét: 3600 scans/s Chế độ quét: tự động
  Sản phẩm được so sánh với Datalogic magellan 2300
  Có thể đặt trên bàn hoặc âm bàn
  Kết nối: USB (order PS2, RS232)
  Dòng máy quét âm bàn phổ biến nhất, phù hợp cho cửa hàng sách, VP phẩm, siêu thị
  Bảo hành 12 tháng
  Xem chi tiết
 • Máy đọc mã vạch Zebex Z-6172 6.100.000 Máy đọc mã vạch Zebex Z-6172
  Hãng sản xuất: ZEBEX
  Công nghệ quét: 2D
  Cổng kết nối: USB
  Tính năng:
  + Giải mã nhanh và chính xác tất cả các loại mã vạch 1D và 2D
  + Imager Reader
  + Có thể đọc được mã vạch trên giấy hoặc màn hình máy tính .
  + Chế độ quét : tự động hoặc bấm nút .
  + Kết nối: USB .
  Sử dụng trong các cửa hàng, siêu thị, nhà sách, bệnh viện, kho bãi, cơ quan thuế..…
  Xem chi tiết
 • Máy đọc mã vạch Zebex Z-6170 4.250.000 Máy đọc mã vạch Zebex Z-6170
  Hãng sản xuất: ZEBEX
  Công nghệ quét: Laser
  Tốc độ quét: 1,400scan/s
  Cổng kết nối: USB, PS/2, RS232, IBM 468X/469X, Bluetooth
  Sử dụng trong các cửa hàng, siêu thị, nhà sách, bệnh viện, kho bãi, cơ quan thuế..…
  Giải mã các mã vạch 1D
  Số tia: 20 tia
  Xuất xứ: Taiwan
  Bảo hành: 12 tháng.
  Xem chi tiết
1 2 Next
Nhận thanh toánChấp nhận thanh toán

Bài đăng mới nhất