Gọi : 0981 50 10 11
Thương hiệu
 • Đèn Led KX-F16FL 9.700.000 đ
  Giảm50%
  Kbvision 4.850.000 đ
  Đèn Led KX-F16FL
 • Đèn Solar CET-113-120W km Shcet 2.850.000 đ
  Đèn Solar CET-113-120W
  Đèn Solar CET-113-120W 2.850.000 - Đèn Sân vườn năng lượng 120W
  - Thời gian chiếu sáng: 20-24 giờ hoặc 2 ngày mưa
  - Tự động bật ban đêm, tắt ban ngày, Có điều khiển từ xa tiện lợi
  - Cảm ứng ánh sáng + Điều khiển từ xa thông minh
  - 3.2V 25.000mAH LiFePO4
  - 6V 30W Polycrystalline Panels. Chống nước: IP66
  Xem chi tiết
 • Đèn Solar CET-113-150W 3.300.000 - Đèn Sân vườn năng lượng 150W
  - Thời gian chiếu sáng: 20-24 giờ hoặc 2 ngày mưa
  - Tự động bật ban đêm, tắt ban ngày, Có điều khiển từ xa tiện lợi
  - Cảm ứng ánh sáng + Điều khiển từ xa thông minh
  - 3.2V 35.000mAH LiFePO4
  - 6V 40W Polycrystalline Panels. Chống nước: IP66
  Xem chi tiết
 • Đèn Solar CET-ST-200W km Shcet 2.998.000 đ
  Đèn Solar CET-ST-200W
  Đèn Solar CET-ST-200W 2.998.000 - Đèn Liền Thể năng lượng 200W
  - Thời gian chiếu sáng: 20-24 giờ hoặc 2 ngày mưa
  - Tự động bật ban đêm, tắt ban ngày, Có điều khiển từ xa tiện lợi
  - Cảm ứng ánh sáng + Điều khiển từ xa thông minh
  - 3.2V 36.000mAH LiFePO4
  - 6V 30W Polycrystalline Panels. Chống nước: IP66
  Xem chi tiết
 • Đèn Solar CET-ST-150W km Shcet 2.550.000 đ
  Đèn Solar CET-ST-150W
  Đèn Solar CET-ST-150W 2.550.000 - Đèn Liền Thể năng lượng 150W
  - Thời gian chiếu sáng: 20-24 giờ hoặc 2 ngày mưa
  - Tự động bật ban đêm, tắt ban ngày, Có điều khiển từ xa tiện lợi
  - Cảm ứng ánh sáng + Điều khiển từ xa thông minh
  - 3.2V 24.000mAH LiFePO4
  - 6V 20W Polycrystalline Panels. Chống nước: IP66
  Xem chi tiết
 • Đèn Solar CET-106-200W km Shcet 1.785.000 đ
  Đèn Solar CET-106-200W
  Đèn Solar CET-106-200W 1.785.000 - Đèn pha năng lượng 200W
  - Thời gian chiếu sáng: 20-24 giờ hoặc 2 ngày mưa
  - Tự động bật ban đêm, tắt ban ngày, Có điều khiển từ xa tiện lợi
  - Cảm ứng ánh sáng + Điều khiển từ xa thông minh
  - 3.2V 30.000mAH LiFePO4
  - 6V 35W Polycrystalline Panels. Chống nước: IP66
  Xem chi tiết
 • Đèn Solar CET-106-150W km Shcet 1.485.000 đ
  Đèn Solar CET-106-150W
  Đèn Solar CET-106-150W 1.485.000 - Đèn pha năng lượng 150W
  - Thời gian chiếu sáng: 20-24 giờ hoặc 2 ngày mưa
  - Tự động bật ban đêm, tắt ban ngày, Có điều khiển từ xa tiện lợi
  - Cảm ứng ánh sáng + Điều khiển từ xa thông minh
  - 3.2V 25.000mAH LiFePO4
  - 6V 30W Polycrystalline Panels. Chống nước: IP66
  Xem chi tiết
 • Đèn Solar CET-106-120W km Shcet 1.185.000 đ
  Đèn Solar CET-106-120W
  Đèn Solar CET-106-120W 1.185.000 - Đèn pha năng lượng 120W
  - Thời gian chiếu sáng: 20-24 giờ hoặc 2 ngày mưa
  - Tự động bật ban đêm, tắt ban ngày, Có điều khiển từ xa tiện lợi
  - Cảm ứng ánh sáng + Điều khiển từ xa thông minh
  - 3.2V 20.000mAH LiFePO4
  - 6V 25W Polycrystalline Panels. Chống nước: IP66
  Xem chi tiết
 • Đèn Solar CET-106-50W km Shcet 975.000 đ
  Đèn Solar CET-106-50W
  Đèn Solar CET-106-50W 975.000 - Đèn pha năng lượng 50W
  - Thời gian chiếu sáng: 20-24 giờ hoặc 2 ngày mưa
  - Tự động bật ban đêm, tắt ban ngày, Có điều khiển từ xa tiện lợi
  - Cảm ứng ánh sáng + Điều khiển từ xa thông minh
  - 3.2V 15000mAH LiFePO4
  - 6V 20W Polycrystalline Panels. Chống nước: IP66
  Xem chi tiết
 • Đèn Solar CET-124120C km Shcet 2.050.000 đ
  Đèn Solar CET-124120C
  Đèn Solar CET-124120C 2.050.000 - Đèn lá năng lượng 120W
  - Thời gian chiếu sáng: 20-24 giờ hoặc 2 ngày mưa
  - Tự động bật ban đêm, tắt ban ngày, Có điều khiển từ xa tiện lợi
  - Cảm ứng ánh sáng + Điều khiển từ xa thông minh
  - 3.2V 30.000mAH LiFePO4
  - 6V 35W Polycrystalline Panels . Chống nước: IP66
  Xem chi tiết
 • Đèn Solar CET-12460B km Shcet 1.425.000 đ
  Đèn Solar CET-12460B
  Đèn Solar CET-12460B 1.425.000 - Đèn Lá năng lượng 60W
  - Thời gian chiếu sáng: 20-24 giờ hoặc 2 ngày mưa
  - Tự động bật ban đêm, tắt ban ngày, Có điều khiển từ xa tiện lợi
  - Cảm ứng ánh sáng + Điều khiển từ xa thông minh
  - 3.2V 20.000mAH LiFePO4
  - 6V 25W Polycrystalline Panels . Chống nước: IP66
  Xem chi tiết
 • Đèn Solar CET-108200E km Shcet 2.350.000 đ
  Đèn Solar CET-108200E
  Đèn Solar CET-108200E 2.350.000 - Đèn pha năng lượng 150W
  - Thời gian chiếu sáng: 20-24 giờ hoặc 2 ngày mưa
  - Tự động bật ban đêm, tắt ban ngày, Có điều khiển từ xa tiện lợi
  - Cảm ứng ánh sáng + Điều khiển từ xa thông minh
  - 3.2V 30.000mAH LiFePO4
  - 6V 35W Polycrystalline Panels. Chống nước: IP66
  Xem chi tiết
 • Đèn Solar CET-108150D km Shcet 1.800.000 đ
  Đèn Solar CET-108150D
  Đèn Solar CET-108150D 1.800.000 - Đèn pha năng lượng 150W
  - Thời gian chiếu sáng: 20-24 giờ hoặc 2 ngày mưa
  - Tự động bật ban đêm, tắt ban ngày, Có điều khiển từ xa tiện lợi
  - Cảm ứng ánh sáng + Điều khiển từ xa thông minh
  - 3.2V 25000mAH LiFePO4
  - 6V 30W Polycrystalline Panels. Chống nước: IP66
  Xem chi tiết
 • Đèn Solar CET-108100C km Shcet 1.425.000 đ
  Đèn Solar CET-108100C
  Đèn Solar CET-108100C 1.425.000 - Đèn pha năng lượng 100W
  - Thời gian chiếu sáng: 20-24 giờ hoặc 2 ngày mưa
  - Tự động bật ban đêm, tắt ban ngày, Có điều khiển từ xa tiện lợi
  - Cảm ứng ánh sáng + Điều khiển từ xa thông minh
  - 3.2V 20000mAH LiFePO4
  - 6V 25W Polycrystalline Panels. Chống nước: IP66
  Xem chi tiết
 • Đèn Solar CET-10830A km Shcet 675.000 đ
  Đèn Solar CET-10830A
  Đèn Solar CET-10830A 675.000 - Đèn pha năng lượng 30W
  - Thời gian chiếu sáng: 20-24 giờ hoặc 2 ngày mưa
  - Tự động bật ban đêm, tắt ban ngày, Có điều khiển từ xa tiện lợi
  - Cảm ứng ánh sáng + Điều khiển từ xa thông minh
  - 3.2V 5000mAH LiFePO4
  - 6V 10W Polycrystalline Panels. Chống nước: IP66
  Xem chi tiết
 • Đèn Solar CET-10850B km Shcet 930.000 đ
  Đèn Solar CET-10850B
  Đèn Solar CET-10850B 930.000 - Đèn pha năng lượng 50W
  - Thời gian chiếu sáng: 20-24 giờ hoặc 2 ngày mưa
  - Tự động bật ban đêm, tắt ban ngày, Có điều khiển từ xa tiện lợi
  - Cảm ứng ánh sáng + Điều khiển từ xa thông minh
  - 3.2V 10000mAH LiFePO4
  - 6V 15W Polycrystalline Panels. Chống nước: IP66
  Xem chi tiết
 • Đèn Liền Thể Năng Lượng Mặt Trời 120W 1.190.000 đ
  Giảm27%
  China 870.000 đ
  Đèn Liền Thể Năng Lượng Mặt Trời 120W
  Đèn Liền Thể Năng Lượng Mặt Trời 120W 870.000 - Đèn Liền thể năng lượng Công suất 120W
  - Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
  - Tự động bật ban đêm, tắt ban ngày, bằng cảm biến
  Xem chi tiết
 • Đèn Liền Thể Năng Lượng Mặt Trời 90W 950.000 đ
  Giảm22%
  China 750.000 đ
  Đèn Liền Thể Năng Lượng Mặt Trời 90W
  Đèn Liền Thể Năng Lượng Mặt Trời 90W 750.000 - Đèn Liền thể năng lượng Công suất 90W
  - Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
  - Tự động bật ban đêm, tắt ban ngày, bằng cảm biến
  Xem chi tiết
 • Đèn Liền Thể Năng Lượng Mặt Trời 60W 870.000 đ
  Giảm22%
  China 680.000 đ
  Đèn Liền Thể Năng Lượng Mặt Trời 60W
  Đèn Liền Thể Năng Lượng Mặt Trời 60W 680.000 - Đèn Liền thể năng lượng Công suất 60W
  - Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
  - Tự động bật ban đêm, tắt ban ngày, bằng cảm biến
  Xem chi tiết
 • Đèn pha năng lượng mặt trời JD - 8300L (300w) 2.480.000 đ
  Giảm26%
  JINDIAN 1.850.000 đ
  Đèn pha năng lượng mặt trời JD - 8300L (300w)
  Đèn pha năng lượng mặt trời JD - 8300L (300w) 1.850.000 - Đèn pha năng lượng 300W
  - Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
  - Tự động bật ban đêm, tắt ban ngày, Có điều khiển từ xa tiện lợi
  - Thời gian chiếu sáng: 10-12h/ngày
  - Dung lượng pin 36,000 mAh
  - Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/12w. Chống nước: IP67
  Xem chi tiết
 • Đèn pha năng lượng mặt trời JD - 8200L (200w) 1.690.000 đ
  Giảm18%
  JINDIAN 1.390.000 đ
  Đèn pha năng lượng mặt trời JD - 8200L (200w)
  Đèn pha năng lượng mặt trời JD - 8200L (200w) 1.390.000 - Đèn pha năng lượng 200W
  - Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
  - Tự động bật ban đêm, tắt ban ngày, Có điều khiển từ xa tiện lợi
  - Thời gian chiếu sáng: 10-12h/ngày
  - Dung lượng pin 30,000 mAh
  - Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/12w. Chống nước: IP67
  Xem chi tiết
 • Đèn pha năng lượng mặt trời JD - 8800L (100w) 1.900.004 đ
  Giảm38%
  JINDIAN 1.180.000 đ
  Đèn pha năng lượng mặt trời JD - 8800L (100w)
  Đèn pha năng lượng mặt trời JD - 8800L (100w) 1.180.000 - Đèn pha năng lượng 100W
  - Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
  - Tự động bật ban đêm, tắt ban ngày, Có điều khiển từ xa tiện lợi
  - Thời gian chiếu sáng: 10-12h/ngày
  - Dung lượng pin 24,000 mAh
  - Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/12w. Chống nước: IP67
  Xem chi tiết
 • Đèn pha năng lượng mặt trời JD - 8860L (60w) 999.000 đ
  Giảm21%
  JINDIAN 799.000 đ
  Đèn pha năng lượng mặt trời JD - 8860L (60w)
  Đèn pha năng lượng mặt trời JD - 8860L (60w) 799.000 - Đèn pha năng lượng 60W
  - Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
  - Tự động bật ban đêm, tắt ban ngày, Có điều khiển từ xa tiện lợi
  - Dung lượng pin 18000 mAh
  - Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/12w. Chống nước: IP67
  - Công suất tấm pin 22w
  Xem chi tiết
 • Đèn pha năng lượng mặt trời JD - 8840L ( 40W) 790.000 đ
  Giảm13%
  JINDIAN 690.000 đ
  Đèn pha năng lượng mặt trời JD - 8840L ( 40W)
  Đèn pha năng lượng mặt trời JD - 8840L ( 40W) 690.000 - Đèn pha năng lượng 40W
  - Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
  - Tự động bật ban đêm, tắt ban ngày, Có điều khiển từ xa tiện lợi
  - Thời gian chiếu sáng: 10-12h/ngày
  - Dung lượng pin 12000 mAh
  - Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/12w. Chống nước: IP67
  Xem chi tiết
 • Đèn pha năng lượng mặt trời JD - 8825L (25W) 650.000 đ
  Giảm16%
  JINDIAN 550.000 đ
  Đèn pha năng lượng mặt trời JD - 8825L (25W)
  Đèn pha năng lượng mặt trời JD - 8825L (25W) 550.000 - Đèn pha năng lượng 40W
  - Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
  - Tự động bật ban đêm, tắt ban ngày, Có điều khiển từ xa tiện lợi
  - Thời gian chiếu sáng: 10-12h/ngày
  - Pin lưu trữ :6500mAh
  - Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/12w. Chống nước: IP67
  Xem chi tiết
 • Đèn led đường 200W 1.790.000 đ
  Giảm46%
  Việt Nam 980.000 đ
  Đèn led đường 200W
  Đèn led đường 200W 980.000 -Thông Số Của ĐÈN ĐƯỜNG LED 200W
  -Công Suất : 200W
  -Điện Áp: 85 - 260 VCA
  -Quang Thông :120 lm/W
  -Chỉ số hoàn màu :  >80 CRI
  -Nhiệt độ màu : 6500k
  -Góc chiếu sáng : 140 độ
  -Cấp bảo vệ: IP65
  -Kích thước 950x320mm, 4700g
  -Tuổi thọ đèn : 50.000h
  -Xuất xứ: VN
  Xem chi tiết
 • Đèn led đường 150W 1.440.000 đ
  Giảm49%
  Việt Nam 740.000 đ
  Đèn led đường 150W
  Đèn led đường 150W 740.000 -Thông Số Của ĐÈN ĐƯỜNG LED 150W
  -Công Suất : 150W
  -Điện Áp: 85- 260 VCA
  -Quang Thông :120 lm/W
  -Chỉ số hoàn màu :  >80 CRI
  -Nhiệt độ màu : 6500k
  -Góc chiếu sáng : 140 độ
  -Cấp bảo vệ: IP65
  - Xuất xứ : VN
  Xem chi tiết
 • Đèn led đường 100W 880.000 đ
  Giảm46%
  Việt Nam 480.000 đ
  Đèn led đường 100W
  Đèn led đường 100W 480.000 - Đèn Led đường lá 100W
  - Kích thước 62cm x28cmTuổi thọ 50000h
  - Khối lượng 2,4(Kg) Điện Áp: 85 - 260 VCA
  - Chip LED COB-USA Quang thông (Lm)150Lm/1w
  - Mạch điều khiển PF0.95 Cấp bảo vệ (IP) IP 65~66
  - Nhiệt độ màu (CRT) 3000~4500~ 6500k
  - Công suất 100(W)Độ hoàn màu (CRI)85 CRI
  - Vật liệu vỏ Nhôm hợp kim + LUP thủy tinh Góc chiếu sáng (độ)130︒
  - Xuất xứ: VN
  Xem chi tiết
 • Đèn led đường 50W 480.000 đ
  Giảm42%
  Việt Nam 280.000 đ
  Đèn led đường 50W
  Đèn led đường 50W 280.000 - Đèn Led đường lá 50W
  - Kích thước 510*230*80mm Tuổi thọ 50000h
  - Khối lượng 1,8(Kg) Điện áp sử dụng 120~230v
  - Chip LED COB-USA Quang thông (Lm)150Lm/1w
  - Mạch điều khiển PF0.95 Cấp bảo vệ (IP) IP 65~66
  - Nhiệt độ màu (CRT) 3000~4500~ 6500k
  - Công suất 50(W)Độ hoàn màu (CRI)85 CRI
  - Vật liệu vỏ Nhôm hợp kim + LUP thủy tinh Góc chiếu sáng (độ)130︒
  - Xuất xứ: VN
  Xem chi tiết
Nhận thanh toánChấp nhận thanh toán

Bài đăng mới nhất